Thigalo, k.s.

​Kamenná 25,

956 05 Radošina, Slovaki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: 43 796 311

DIČ: 2022492692

VAT-ID-Nr.: SK 2022492692